logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160S drenáž EPD160R drenáž EPD160RD interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R


EPD160R Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R s omezením proudu je určena pro ochranu úložných kovových zařízení v blízkosti tramvajových tratí proti účinkům bludných proudů. Mezi důležité vlastnosti EPD160R patří nízký odpor v propustném směru a dlouhá životnost napájecího zdroje. Zařízení je vybaveno servisním konektorem pro snadné provedení záznamu průběhu rozdílového napětí a proudu. Drenáž pracuje bez přípojky el. energie.

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R má v ustáleném stavu velmi nízkou spotřebu energie, z baterie odebírá proud pouze 2 μA. V propustném směru, kdy drenáží teče proud, je napájení zajištěno měničem z bludných proudů. Lithiová baterie není dobíjena a její předpokládaná životnost je 5-10 let.

Proud je omezován impulzně a z napěťových špiček při rozpínání je napájena elektronika drenáže. Přebytečnou energii při regulaci proudu lze využít např. k dobíjení baterie datalogeru, nebo dálkového sledování. Nízký odpor drenáže v propustném směru a impulzní regulace proudu minimalizuje výkonovou ztrátu a umožňuje montáž drenáže i do nevětrané plastové skříně.

Ochrana drenáže proti přepětí je dvoustupňová. Varistorový svodič přepětí a za oddělovací indukčností rychlozkratovací obvod, který na nezbytně nutnou dobu sepne výkonové tranzistory. Jejich zatižitelnost je dostatečná pro přerušení pojistky.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.