logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160 drenáž EPD160R drenáž EPD160RD tester interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

datasheet EPD160R (CZ) datasheet EPD160R (CZ)              EPD160 návod EPD160R, návod k instalaci a použití
datasheet EPD160R (EN) datasheet EPD160R (EN)              EPD160R Installation and Operation Instructions EPD160R, Installation and Operation Instructions

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R s omezením proudu je určena pro ochranu úložných kovových zařízení v blízkosti tramvajových tratí proti účinkům bludných proudů. Mezi důležité vlastnosti EPD160R patří nízký odpor v propustném směru, nízký proud v závěrném směru a dlouhá životnost napájecího zdroje. Zařízení je vybaveno servisním konektorem pro snadné provedení záznamu průběhu rozdílového napětí a proudu. Drenáž pracuje bez přípojky el. energie.

EPD160R Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R má v ustáleném stavu velmi nízkou spotřebu energie, z baterie odebírá proud pouze 5 μA. Spotřeba se zvyšuje pouze v propustném směru. Drenáž je vybavena napájecím měničem, který z úbytku v propustném směru vytváří potřebné napětí a přebírá napájení elektroniky. Napájecí baterie není dobíjena a její životnost je obvykle omezena pouze jejím stárnutím. Životnost baterie je nezávislá na rozdílovém napětí a proudu v obvodu EPD. Zařízení nevyužívá pro získávání energie rozdílové napětí v závěrném směru.

Proud je omezován impulzně a z napěťových špiček při rozpínání je napájena elektronika i větrák na modulu regulátoru.

Odpor drenáže v propustném směru je pouze 2,6mΩ. Nízký odpor minimalizuje výkonovou ztrátu. Největší tepelný výkon vzniká při činnosti proudového omezení, výkon je závislý na indukčnosti připojeného obvodu.

Ochrana zařízení proti přepětí má dvě části. Část chránící proti impulznímu přepětí je dvoustupňová, varistorový svodič přepětí nebo bleskojistka a transily. Část chránící proti nižšímu a časově delšímu přepětí např. při zkratu trakčního vedení spíná na nezbytnou dobu výkonové tranzistory. Jejich zatižitelnost je dostatečná pro přerušení předřazené pojistky.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.