logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160S drenáž EPD160R drenáž EPD160RD interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Elektrická polarizovaná drenáž

Elektrická polarizovaná drenáž (EPD) slouží pro ochranu kovových úložných zařízení proti korozi v případě, že se nacházejí v blízkosti kolejí se stejnosměrnou trakcí.

Už samotný název drenáž je poněkud zavádějící, ale je používaný celosvětově. V podstatě jde o to, že koleje vlivem napěťového úbytku, který na nich vyvolá trakční proud, vytvářejí přes částečně vodivé spojení se zemí ve svém okolí bludné proudy. Část trakčního proudu tedy prochází okolní zemí. Pokud je v zemi uložené např. potrubí, část proudu do něj vstupuje a na druhé straně z něj vystupuje zpět do půdy a do kolejí.

Kdybychom čistě teoreticky okolo potrubí zcela vysušili půdu nějakou drenáží, půda by byla nevodivá, nedocházelo by k elektrolytickému vedení proudu a potrubí by bylo proti bludným proudům chráněné. Jenže tohle je v praxi neproveditelné.

Proto potrubí chráníme elektrochemicky. Využíváme toho, že pokud je potrubí proti zemi záporné a má alespoň -0,85V, je chráněno proti korozi. V oblasti bludných proudů je možné k ochraně, nebo alespoň k eliminaci vlivu bludných proudů použít napětí z koleje. K tomu se používá elektrická polarizovaná drenáž. Polarizovaná drenáž má tedy podobný účinek jako klasická drenáž, jen jej dosahuje jinými prostředky.

EPD160 Obdobně v místech, kde bludné proudy nejsou, se k ochraně potrubí používají katodové ochrany. Proud ze zdroje, který chrání potrubí, se uzavírá proti anodě uložené v zemi. Ta se postupně rozpouští.

Celá problematika je složitější. Proud EPD je potřeba v souladu s ČSN EN 50162 omezovat podle skutečného potenciálu potrubí proti půdě. Mnohde ještě fungují staré diodové drenáže, které sice potrubí nějak chrání, ale "přechráněné" potrubí působí korozivně na další, již nechráněné předměty v jeho okolí a zbytečně zvyšují korozi kolejí, které jsou pak proti zemi více kladné.

Více o tom je zde jak to funguje polarizované drenáže

Naší snahou je u námi dodávaných zařízení minimalizovat nároky na údržbu. To znamená nejen zajistit provozní spolehlivost, ale též dodávat komplexní systém, který umožní snadné a rychlé testování a zjednoduší provádění měření se záznamem. K minimalizaci údržby též přispívá nízká energetická náročnost zařízení, protože odpadají problémy s dobíjením baterie. Lithiové primární články s širokým rozsahem provozních teplot zde mají životnost srovnatelnou s kvalitními akumulátory.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.