logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160S drenáž EPD160R drenáž EPD160RD interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Interface pro EPD160, EPD160R

interface popis a návod

Interface je určený pro převod a předzpracování signálu ze servisního konektoru elektrické polarizované drenáže EPD160 a EPD160R.

interface EPD

Interface umožní propojit servisní konektor drenáže EPD160, EPD160R s měřící ústřednou a pořídit záznam průběhu napětí a proudu EPD. U drenáže EPD160R s omezením proudu jsou některé signály na rozdílných potenciálech a pro spojení s převodníkem je nutné je galvanicky oddělit.

Časové průběhy se obvykle zaznamenávají se vzorkovací periodou 1 vteřina. Vzhledem k značné střídavé složce v proudu i v rozdílovém napětí kolej-potrubí je chybou měřit okamžitou hodnotu. Výsledkem je graf se značným rozptylem měřených veličin. Interface signály filtruje s mezním kmitočtem 0,5 Hz a zároveň na dalších výstupech vytváří jejich špičkovou hodnotu. Porovnáním obou hodnot lze zjistit velikost střídavé složky i náhodných jednorázových špiček.

K měřeným signálům je též možné doplnit teplotu okolí a jako diagnostický údaj napětí baterie v modulu.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.