logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160 drenáž EPD160R drenáž EPD160RD tester interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160RD

datasheet EPD160RD EPD160RD, technický popis              EPD160 návod EPD160, návod k obsluze

epd160rd Elektrická polarizovaná drenáž EPD160RD s omezením proudu je určena pro ochranu úložných kovových zařízení v blízkosti tratí ČD proti účinkům bludných proudů. Mezi důležité vlastnosti EPD160RD patří nízký odpor v propustném směru a dlouhá životnost napájecího zdroje. Zařízení je vybaveno servisním konektorem pro snadné provedení záznamu průběhu rozdílového napětí a proudu. Zařízení pracuje bez přípojky el. energie.

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160RD má v ustáleném stavu velmi nízkou spotřebu energie, z baterie odebírá proud pouze 5 μA. Spotřeba elektroniky se zvyšuje pouze v propustném směru. Drenáž je vybavena napájecím měničem, který z úbytku v propustném směru vytváří potřebné napětí a přebírá napájení elektroniky. Napájecí baterie není dobíjena a její životnost je obvykle omezena pouze jejím stárnutím. Životnost baterie je nezávislá na rozdílovém napětí a proudu v obvodu EPD. Zařízení nevyužívá pro získávání energie rozdílové napětí v závěrném směru. Drenáž se do obvodu připojuje přes drenážní tlumivku.

Součástí drenáže je samostatný panel ochran, kde je umístěna vstupní VN pojistka a ochranné jiskřiště.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.