logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160 drenáž EPD160R drenáž EPD160RD interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Vývoj a změny v EPD

Vývojem polarizovaných drenáží se zabývám již od roku 2008. Z počátku se řešily především dvě zásadní věci - napájení a odolnost proti různým formám přepětí. Pro spolehlivou funkci bylo nutné zajistit ochranu nejen proti impulznímu přepětí, ale i proti časově delšímu přepětí vznikajícím při přetížení a zkratu trolejového obvodu.

Vzhledem problémům s tehdy dostupnými akumulátory (problémy s dobíjením akumulátorů v mrazu, zkrácení životnosti Pb při vysokých letních teplotách, rekrystalizace elektrod u trvale nabitých NiCd baterií) byly od počátku polarizované drenáže koncipované jako nízkopříkonové, napájené z primárních článků. V současné době jsou do drenáží osazovány primární lithiové baterie s předpokládanou životností 5-10 let.

Do drenáží vyráběných od roku 2012 byla doplněna predikce nastavení potenciálu, která zkoriguje nastavený potenciál v případě, že drenážní proud prochází souvisle delší dobu.

Od roku 2016 se v regulátoru tramvajových i drážních drenáží používá procesorové řízení, které reguluje přesněji, účinně potlačuje síťový kmitočet 50 Hz a má řadu dalšící nových vlastností.

Doplňky pro napájení externího zařízení

Pokud drážní drenáží teče proud např. 30A při rozdílovém napětí kolej-potrubí 10V, vzniká při regulaci proudu ztrátový výkon 300W. Ten lze použít k dobíjení baterie. Pokud tento proud teče alespoň 10% času, je možné z baterie odebírat trvalý výkon 30W.

V roce 2017 bylo na trati Šumperk - Kouty n.D realizováno pět drenáží a bylo nutné vyřešit napájení pro dálkové sledování. Měřící ústředna je napájena z baterie 24V 12Ah. Pro dobíjení baterie byla zrealizována nabíječka NAB24, která umožní k dobíjení baterie využít ztrátový výkon drenáže. Baterie je tedy dobíjena z bludných proudů. Nabíječka též obsahuje řízení ohřívacího odporu pro temperování baterie, aby se baterie nedobíjela při záporných teplotách. Protože u dvou drenáží nestačila dostupná energie k trvalému provozu měřících ústředen, byl vytvořen modul pro řízené odpínání zátěže. Časy zapínání měřících ústředen jsou sjednocené synchronizací přes přijímač časového normálu DCF77. U jedné drenáže byl pro zlepšení dobíjení baterie též doplněn malý FV panel.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.