logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160S drenáž EPD160R drenáž EPD160RD interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160, EPD160S


EPD160S Neřízená elektrická polarizovaná drenáž EPD160 a EPD160S je určena pro ochranu úložných kovových zařízení v blízkosti tramvajových tratí proti účinkům bludných proudů. Mezi důležité vlastnosti EPD160 patří nízký odpor v propustném směru a dlouhá životnost napájecího zdroje. Zařízení je vybaveno servisním konektorem pro snadné provedení záznamu průběhu rozdílového napětí a proudu.

Drenáž EPD160 byla první vyráběná drenáž v roce 2008 a protože neomezuje proud podle potenciálu potrubí, nevyhovuje již současné normě ČSN EN 50162 a od roku 2009 byla nahrazena drenáží EPD160R. Drenáž EPD160S je též neřízená a je určená pro kombinaci se zdrojem (saturáž). Drenáž je doplněna svorkami pro připojení zdroje a příslušným jištěním. V tomto případě je na základě potenciálu řízen proud zdroje.

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160(S) má v ustáleném stavu velmi nízkou spotřebu energie, z baterie odebírá proud pouze 2 μA. V propustném směru, kdy drenáží teče proud, je napájení zajištěno měničem z bludných proudů. Primární lithiová baterie má životnost obvykle 5-10 let. Drenáž dokáže pracovat i bez baterie, ale nedoporučuje se to, protože bez baterie má omezenou odolnost proti delšímu přepětí např. při zkratu a přetížení troleje.

Odpor drenáže v propustném směru je pouze 1,9mΩ. Nízký odpor umožňuje dosažení dostatečného proudu už při rozdílovém napětí kolej-potrubí ve stovkách mV a také minimalizuje výkonovou ztrátu drenáže. Zařízení tak lze montovat i do nevětrané plastové skříně.

Ochrana drenáže proti přepětí je dvoustupňová. Varistorový svodič přepětí a za oddělovací indukčností rychlozkratovací obvod, který při přepětí spíná na nezbytnou dobu výkonové tranzistory. Jejich zatižitelnost je dostatečná pro přerušení pojistky.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.