logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160 drenáž EPD160R drenáž EPD160RD tester interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160

datasheet EPD160 (CZ) datasheet EPD160 (CZ)              EPD160 návod EPD160, návod k instalaci a použití
datasheet EPD160 (EN) datasheet EPD160 (EN)              EPD160 návod EPD160, Installation and Operation Instructions

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160 je určena pro ochranu úložných kovových zařízení v blízkosti tramvajových tratí proti účinkům bludných proudů. Mezi důležité vlastnosti EPD160 patří nízký odpor v propustném směru, nízký proud v závěrném směru a dlouhá životnost napájecího zdroje. Zařízení je vybaveno servisním konektorem pro snadné provedení záznamu průběhu rozdílového napětí a proudu.

EPD160 Elektrická polarizovaná drenáž EPD160 má v ustáleném stavu velmi nízkou spotřebu energie, z baterie odebírá proud pouze 2 μA. Spotřeba se zvyšuje pouze v propustném směru. Drenáž je vybavena napájecím měničem, který z úbytku v propustném směru vytváří potřebné napětí a přebírá napájení elektroniky. Napájecí baterie není dobíjena a její životnost je obvykle omezena jejím stárnutím. Životnost baterie je nezávislá na rozdílovém napětí a proudu v drenážovaném obvodu. Zařízení nevyužívá pro získávání energie rozdílové napětí v závěrném směru. Drenáž dokáže pracovat i bez baterie, ale nedoporučuje se to, protože bez baterie má omezenou odolnost proti delšímu přepětí např. při zkratu a přetížení napájecího vedení.

Odpor drenáže v propustném směru je pouze 1,9mΩ. Nízký odpor minimalizuje výkonovou ztrátu a zařízení tak lze montovat i do nevětrané plastové skříně.

Ochrana zařízení proti přepětí má dvě části. Část chránící proti impulznímu přepětí je dvoustupňová, varistorový svodič přepětí nebo bleskojistka a transily. Část chránící proti nižšímu a časově delšímu přepětí např. při zkratu trakčního vedení spíná na nezbytnou dobu výkonové tranzistory. Jejich zatižitelnost je dostatečná pro přerušení předřazené pojistky.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.