logo

zpět na hlavní menu

úvod kond. mikrofon různé měřící doplňky plošné spoje různé zdroje oprava TV ovladače grafy a vzorce antény vysílač AM různé mimo téma, léčitelství

fotky

stavba domečku

mail:
info@vaelektronik.cz
pozadí

Léčitelství, bioenergie a šarlatáni?

Úvodem bych chtěl poznamenat, že jako technik dokážu pochopit, že může existovat a fungovat i to, co současná věda nezná. Vadí mi ale šarlatáni, kteří využívají neznalosti lidí a jde jim jen o peníze.

Léčitelství má mnoho forem. Někteří léčitelé používají k diagnostice a k léčení bioenergii. Bioenergii současná fyzika nezná a proto existuje mnoho skeptiků, kteří tvrdí, že bioenergie neexistuje a že se jedná o podvod.

Kdo však působení bioenergie sám zažil, ví že tyto věci skutečně reálně existují a že mohou mít pro člověka zásadní význam. Lidí, kteří bioenergii ovládají, si vážím, protože jsou obdařeni zvláštní schopností a dovedou člověku pomáhat. Sám jsem takhle zažil působení energie vyzařované z léčitelovy ruky. Uvolnil mi zatuhlou krční páteř a mohl jsem najednou otáčet hlavou, jako snad nikdy před tím. A to jsem k němu šel s tím, že v tyto věci nevěřím... Ale taky mi řekl, že to musím rozcvičováním udržovat. Takže to za pár týdnů bylo, jako kdybych nikam nešel. Byl to ještě poctivý porevoluční léčitel, který nechal na zákazníkovi, jestli a kolik mu za jeho výkon dá...

Zajímavý pořad o těchto věcech odvysílala Česká televize.

Co je to bioenergie? Fyzika něco takového nezná. Je to energie, kterou náš mozek (naše tělo) dokáže vysílat a přijímat. Někdo je těmito schopnostmi obdařen více, ale prý se to dokáže naučit každý. Na základě bioenergie léčitel vycítí, co člověka trápí a dokáže mu do postiženého místa energii dodat. Pravděpodobně stejná energie způsobuje i telepatii a telekinezi, i když tyto jevy jsou velice vzácné. Přes bioenergii také proutkaři hledají vodu a co jsem mluvil se studnařem, má "svého" proutkaře a za jeho práci před zákazníkem nese záruku. Údajně se proutkař zatím vždycky trefil. Takže využití bioenergie je rozšířenější, než by se na první pohled zdálo.

Tím, že fyzika tuto energii nezná, jsme na tom v její detekci fyzikálními přístroji trochu podobně, jako na tom byl Galvani při detekci elektrického napětí pomocí škubání žabích stehýnak. Dnes, když máme pro měření elektrických veličin patřičné vybavení a metody, můžeme měřit i napětí milion krát nižší. U bioenergie můžeme velice vzácně pozorovat silové působení (telekineze) a snad i nějakou záři, ale asi jen při značné síle energie. Třeba si někdy bude technika "rozumnět" i s bioenergií, zatím tomu tak není. A tak je bioenergie (její vysílání i přijímání) výhradní záležitostí živých organismů. Nejen člověk má tyto schopnosti, ale i zvířata v lese vycítí, jestli se myslivec jen tak přišel podívat, nebo bude střílet.

Mezi léčiteli je však mnoho (možná dokonce většina) takových, kteří vydělávají nemalé peníze na lidech, kteří marně doufají, že jim léčitel pomůže. Nejhorší je, když potom takový pacient odmítá klasickou léčbu, protože ho léčitel přesvědčuje, že jedině on mu může pomoci. Sestra z hospicu, která se starala o moji ženu v posledním stádiu rakoviny, mi říkala o paní, která dostala rakovinu, z počátku údajně dobře léčitelnou. Jenže léčbu odmítala a místo toho si za nemalé peníze nechávala na dálku od nejmenované léčitelky posílat energii. Až nakonec rakovině podlehla. Takovýto přístup, kdy jde "léčiteli" jen o peníze, je přímo nelidský.

Léčitelké přístroje ...?

Léčitelé také používají různé přístroje, které údajně využívají biorezonanci. Aby mohli funkci těchto přístrojů nějak vysvětlit, předpokládají, že bioenergie je vlastně elektromagnetická energie a zasvěceně mluví o frekvencích, na kterých různé buňky rezonují. Tyto frekvence se údajně pohybují od několika KHz až po GHz. Při tom u bioenergie se neví, zda má vůbec vlnový charakter (třeba magnetismus nebo gravitační pole jsou statické energie) a i kdyby měla vlnový charakter, stejně neexistují čidla, která by frekvenci nebo vlnovou délku změřila.

Jenže bioenergie nemá nic společného s elektromagnetickým polem. Pokud by tomu tak bylo, vnímali bychom signál rádiových vysílačů z našeho okolí a naopak, energie vytvořená našimi buňkami by se dala přijímat na rádiovém přijímači. Jenže nic takového prokázáno nebylo a to je celé frekvenční spektrum přímo přecpané nejrůznějšími vysílači. Existuje a v lékařské diagnostice se využívá rezonance jader vodíkových atomů (magnetická rezonance), ale to už je něco úplně jiného. Fyzikální podstata tohoto jevu je známá a dobře popsaná.

Plasma generátor, třeba zde má údajně ničit mikroorganismy pomocí biorezonance.

Co je to plasma? Plasma ve fyzice plynu je stav, kdy je plyn vysoce ionizovaný. Elektron potřebuje pro odtržení od svého atomu energii, kterou při návratu (rekombinaci) vyzáří ve formě fotonu. Na energii fotonu je závislá vlnová délka (barva) světla. Potřebnou energii dodá buď dostatečně vysoká teplota (i plamen je plasma), nebo elektrický výboj. Proto výboj svítí a barva světla je závislá na složení plynu.

Plasma generátor obsahuje trubici, napájenou ze zdroje proměnného kmitočtu. V trubici je zředěný plyn a průchodem proudu vzniká v plynu výboj. Takže přístroj vytváří světelné efekty a při tom nejspíš intenzivně ruší rádio. Nic víc od toho nečekejte a už vůbec nějakou závislost na kmitočtu, který se složitě určuje přes "biorezonance" pomocí dalších přístrojů.

Ostatně kdyby to mělo nějaký léčivý účinek, používalo by se to v medicíně. A když i výrobce píše, že přístroj není zdravotnický prostředek, asi ví proč... Ostatně i zářivka s elektronickým předřadníkem je plasmová trubice napájená frekvencí cca 40 až 100 KHz. Že by zářivka něco léčila, jsem ještě neslyšel. Zrovna tak plasmová televizní obrazovka. Přesto plasma generátor patří mezi základní vybavení "moderních" léčitelů.

Snad jediný prokázaný účinek na bakterie má mechanická rezonance. Pokud jsou bakterie vystaveny ultrazvuku o patřičném kmitočtu a dostanou se do rezonance, potrhají se jejich buněčné stěny. Takhle se na jezerech likvidují sinice.

Další přístroj "moderního léčitele" je Sensitiv imago. Údajně vyhodnocuje biorezonance - tedy opět tu bioenergii, kterou fyzika nezná... Ale je tam údajně řada dalších čidel, která situaci částečně zachraňují. Ledacos se dá poznat třeba z lokálních změn vodivosti kůže, nebo z přesného měření její teploty v různých místech. Interpretace takových výsledků měření bude asi velký problém. Nakreslit pak na připojeném počítači jakékoliv obrázky, tak aby klient byl s výsledky spokojený, je už nejmenší problém. I tady je poznámka, že (jinak revoluční) diagnostický přístroj nenahrazuje lékařské testy. Přístroj má certifikaci Medical Device Class II A, což je ve skutečnosti pouze doklad o jeho bezpečnosti (elektrické a bakteriologické) a o splnění požadavků elektromagnetické kompatibility. Tedy certifikát nijak nedefinuje jeho diagnostické nebo léčebné schopnosti, přesto že se mnozí "léčitelé" právě tímto certifikátem ohánějí.

Opět zde platí, že solidnost diagnostických metod je založená na jasném fyzikálním principu a pokud přístroj umí "něco víc než konkurence" je zase jasně definované, jak kombinuje např. signály z různých čidel a jak tato vstupní data zpracovává. V opačném případě je přístroj nedůvěryhodný.

Stačí se podívat na internet, kolik léčitelů tyto přístroje používá. Je jich celá řada, např. zde
https://zdravipodlupou.cz
www.znamyterapeut.cz
www.blankatriskova.cz
a mnoho dalších.