logo

Úvodní stránka Informace o firmě

norm. kmitočet DCF čítač sync. DCF generátor sync. DCF anténa FA1C

ceník

mail:
info@vaelektronik.cz
pozadí
DCF generátor

DCF generátor

DCF generátor je určen jako zdroj přesného kmitočtu ve VF aplikacích, např. pro řízení frekvenční syntézy. Generátor je synchronizován normálovým kmitočtem DCF 77 a v základním provedení s netermostatovaným oscilátorem dosahuje přesnost 0,1 ppm.

Kmitočet krystalu generátoru může být 19,6608 nebo 15 MHz, každému z těchto kmitočtů odpovídá jiný program. Vzhledem k nezájmu o kmitočet 19,6608 MHz je použit program pro čítač, který má omezené možnosti nastavení časových konstant PLL. Dále uvedené platí pro základní kmitočet 15 MHz. Při použití externího termostatovaného oscilátoru je možné též použít krystal 60 MHz, do oscilátoru lze osadit dělič 1:4.

Kmitočet 15 MHz je na desce generátoru vynásoben 2x a původní nebo vynásobený je přiveden na dělič s nastavitelným poměrem 1:1 až 1:16. Generátor také obsahuje LC filtr pro získání sinusového průběhu, který může být použit i jako násobič.

Lze též použít oscilátor 10 MHz (též 40 MHz u oscilátoru s děličem) s tím, že násobič a dělič na desce generátoru se využije pro získání 15 MHz pro procesor.

Co je nového?

Konstrukce generátoru pochází z roku 2002 a v roce 2007 byla podstanně vylepšena. Podnětem k tomu byla konstrukce frekvenční syntézy pro 10 GHz amatérské pásmo. Pokud se má nosný kmitočet udržet v toleranci 100 Hz, vyžaduje to stabilitu 0,01 ppm a za vhodných podmínek lze synchronizací na DCF77 získat stabilitu ještě vyšší. Termostatováním krystalu lze omezit rozsah doladění na cca 2 ppm a prodloužit časovou konstantu PLL na 30 minut. Zvýšením rozlišení ladícího převodníku PWM byl získán ladící krok 5E-10 (to je 5 Hz na výše zmíněných 10 GHz) a podle kvality oscilátoru je nyní možné vybírat ze čtyř časových konstant PLL. U oscilátoru s vyšší stabilitou lze rozsah doladění ještě snížit a tím dále zlepšit výslednou stabilitu kmitočtu.

V roce 2008 byla vytvořena nová verze plošného spoje, kde byly některé již neperspektivní součástky nahrazeny součástkami SMD a na desku je nyní možné bez použití drátových propojek konfigurovat pro kmitočet externího oscilátoru 10 a 15 MHz.

V roce 2010 došla zásoba plošných spojů, na desce byly ještě před další výrobou provedeny drobné změny. Desku s maskou a s HALem je možné objednat, nebo je možné jí z dokumentace vytisknout a vykopírovat jako neprokovenou. Deska je ale na domácí výrobu dost složitá.

Kompletní dokumentace je v bastlířském koutku,