logo

Úvodní stránka Informace o firmě

norm. kmitočet DCF čítač sync. DCF generátor sync. DCF anténa FA1C

ceník

mail:
info@vaelektronik.cz
pozadí
čítač DCF

DCF čítač


popis funkce

DCF čítač je určen pro přesné měření kmitočtů do 150 MHz a s děličovou sondou i pro vyšší kmitočty. Časová základna čítače je synchronizována normálovým kmitočtem DCF 77, což zajišťuje přesnost měření 0,1 ppm. Čítač měří mimo kmitočtu i rozdíl proti dříve změřenému kmitočtu. Zobrazení na LED displej je 8-místné. Vzhledem k vyššímu vstupnímu kmitočtu má čítač aktivní sondu s výstupem impedančně přizpůsobeným k šňůře. Při použití děličových sond se příslušný dělící poměr nastaví propojkami v konektoru sondy.

Možné varianty dodání

DCF čítač může být dodáván jako kompletní přístroj a jako naprogramovaný procesor s dokumentací. V bastlířském koutku je k dispozici kompletní dokumentace a volně šiřitelná verze programu čítače bez řízení přijímačem DCF.

Co je nového?

Původní konstrukce, uveřejněná též v PE 5/2002, prošla v roce 2007 mnoha změnami. Cílem bylo zvýšení přesnosti měření, zvýšení maximálního kmitočtu a zlepšení citlivosti vstupu čítače. V nové verzi též přibyl výstup dat po jednodrátové lince a možnost vypnout PLL s posledním ladícím napětím.

Stavebnice čítače a plošné spoje

Pro domácí stavbu čítače lze objednat krystaly 77,5 KHz, které se v kusovém množství shánějí obtížněji. Při výrobě DCF přijímačů a antén jsou krystaly tříděny podle odchylky kmitočtu. Krystaly dodávané pro přijímače normálového kmitočtu mají odchylku -2,5 až -4 Hz, což je optimální pro přesné doladění trimrem. Plošné spoje pro čítač a displej jsou prokovené s nepájivou maskou. Anténa a externí oscilátor je na jednostranné desce a sondy na dvoustranné desce bez prokovení (druhá strana tvoří převážně stínění).

Pro vyšší nároky na přesnost je též možné použít samostatný termostatovaný oscilátor. Termostatování umožní snížit rozsah ladění a prodloužit časovou konstantu PLL.

Technické parametry - platí pro kompletní přístroj

napájení 7 až 15 V ss / 200 mA
doba ustálení čas. základny 20 minut
přesnost čas. základny 0,1 ppm při příjmu DCF77
rozlišení zobrazované frekvence 0,1 Hz* do 10 MHz, 1 Hz do 100 MHz
Vstupní citlivost 20 mV / 1MOhm, 3 pF
možné poměry děličů sond 1:1, 1:64, 1:128
rozměry 46x86x152 mm
modul antény 23x46x64 mm
* Při provozu čítače je možné přepínat dvě délky časové základny. Při připojení "nízkofrekvenční" sondy je při delší časové základně 2,5 sec kmitočet zobrazován s rozlišením 0,1 Hz. Při překročení 10 MHz je zobrazení o řád posunuto a v tomto režimu nelze zobrazovat kmitočty nad 100 MHz.