logo

čítač DCF generátor DCF anténa oscilátor digitální PLL odezvy PLL
zpět na bastl. koutek zpět na hlavní menu

mail:
info@vaelektronik.cz

pozadí

Generátor přesného kmitočtu synchronizovaný na DCF77

čítač

Generátor (schema zde) je určený pro aplikace, kde je potřeba přesný kmitočet (např. frekvenční syntézy, kalibrace krystalových oscilátorů). Program vyžaduje kmitočet oscilátoru 15 MHz, je možné použít i oscilátor 30 nebo 60 MHz s výstupem vyděleným na 15 MHz.

Na desce generátoru je násobič a dělič s nastavitelným poměrem pro možnost vytvoření dalších kmitočtů. V modifikovaném zapojení lze použít oscilátor 10 MHz (případně oscilátor 20 MHz, 40 MHz s děličem) a pro získání potřebných 15 MHz pro procesor použít násobič a dělič na desce.

Na staré verzi desky bylo potřeba pro 10 MHz oscilátor na desce udělat několik drátových propojek. V roce 2008 byla vytvořena nová verze desky, kde se konfigurace oscilátoru provádí SMD propojkami. Na fotce nahoře je stará verze desky.

Pro signalizaci synchronizace slouží stejně jako u čítače a podobně jako u všech hodin Vaelektronik LED dioda, která bliká krátce pokud přijímač zachytí signál, dlouze po základním zasynchronizování a svítí trvale po přepnutí na nejdelší časovou konstantu regulace kmitočtu oscilátoru.

Na rozdíl od čítače je generátor po inovaci programu (verze z roku 2008) vybaven dalšími indikacemi a funkcemi.

výroba generátoru - možnosti

Vzhledem k tomu, že synchronizaci na DCF77 využívají často amatéři, kteří si zařízení rádi staví sami, je zde dispozici kompletní dokumentace mimo programu, který je nutno zakoupit ve formě naprogramovaného procesoru. Dokumentace na ztažení (aktualizace 8.4.11) obsahuje schemata, plošné spoje v rozlišení 300 DPI (pro tisk předlohy je nutné použít program kde lze přesné měřítko nastavit - např. Gimp, Irfan), rozmístění a seznamy součástek. Deska generátoru je k dispozici jako oboustranná prokovená s maskou, ostatní jsou jednostranné. Je zde i návod. Pro toho, kdo má starší verzi generátoru, je k dispozici i stará verze dokumentace.

Nabídka hotového zařízení i dílů je v komerční části stránky.