logo

Úvodní stránka Informace o firmě

DCF - úvod hodiny DCF-S hodiny DCF-S1 hodiny DCF-D hodiny DCF-MECH hodiny DCF-ST DCF-L, LRX, SL, SL2, SL3 modul DCF-P přijímač DCF-E přijímač DCF-M

anténa FA2 anténa FA1

budič smyčky DCF-BSF budič linky DCF-BL vazební modul DCF-V vazební modul DCF-VK modul DCF-PROP modul DCF-IND DCF-SYM

ceník hodin DCF

mail:
info@vaelektronik.cz

pozadí

Zesilovače signálu DCF, symetrizační člen, doplňky

budiče indukční smyčky DCF-BSF, DCF-BSL

datasheet DCF-BSF datasheet DCF-BSF, BSL

Modul zesiluje signál DCF tak, aby jím bylo možno vybudit indukční smyčku a vytvořit dostatečnou sílu pole v elektromagneticky stíněných prostorech. Modul DCF-BSL je určen pro připojení signálové linky se signálem zesíleným např. modulem DCF-BL, modul DCF-BSF má vstup pro anténu FA2 (FA1). Zesílení modulu je automaticky regulováno v rozsahu 20-60 dB pro dosažení konstantního výstupního výkonu 10 mW/50Ω. Modul je vybaven výstupy 0,1 a 10 mW/50Ω a LED indikátorem přijímaného signálu.

budiče linky DCF-BL, BL1

datasheet DCF-BL datasheet DCF-BL

Budič linky - moduly DCF-BL a DCF-BL1 slouží pro pro rozvod zesíleného signálu DCF do více přijímačů. Oba moduly obsahují vstup pro anténu FA1 (FA2), pro napaječ a výstup signálu převedený na impedanci 50 Ohmů. U obou modulů je přítomnost signálu DCF indikována LED diodou. Modul DCF-BL1 obsahuje navíc výstup napájecího napětí 1,5V/200 mA zálohovaný dobíjecím alkalickým článkem. Pro rozvod signálu lze použít libovolný stíněný vodič. Vzhledem k poměrně nízkému kmitočtu není nutno dodržet impedanci 50 Ohmů, takže není nutné používat zakončovací odpory a při rozbočování vedení se kabely pouze propojí.

Vazební moduly DCF-V a DCF-V1

datasheet DCF-V datasheet DCF-V

DCF-V Vazební moduly DCF-V a DCF-V1 slouží pro navázání zesíleného signálu na feritku libovolného DCF přijímače. Modul obsahuje svorkovnici, vazební cívku a modul DCF-V1 též vývody napájecího napětí. Moduly jsou opatřeny samolepící vrstvou a umísťují se do blízkosti feritky přijímače.

V případě použití jednoho modulu a kratšího vedení lze vazební modul připojit přímo na anténu FA1 (FA2) v sérii s napaječem 3 až 12V. Pro více vazebních modulů je třeba použít budič linky.

Propojovací modul DCF-PROP

Propojovací modul slouží k propojení antény, napaječe a vazebního modulu nebo jiného zařízení využívajícího zesílený signál DCF. Modul je umístěný v krabičce 42x31x22 mm.

indikátor signálu DCF-IND

Indikátor signálu DCF-IND funguje stejně jako propojovací modul DCF-PROP, navíc obsahuje indikátor signálu DCF. LED dioda bliká pravidelně po vteřině, pokud je signál z antény použitelný pro další zpracování. Indikátor je umístěný v krabičce 42x31x22 mm.

Přípojka na anténu DCF-VK

přípojka na anténu Přípojka na anténu DCF-VK obsahuje vazební modul DCF-V v krabičce. Modul je opatřen konektory pro připojení antény a napaječe a jedna strana krabičky je opatřena samolepící vrstvou. Přípojka se položí do blízkosti přijímače, nebo se na něj nalepí tak, aby byla od feritky přijímače vzdálená 2-5 cm. Rozměry krabičky jsou 42x31x22 mm.

Symetrizační člen DCF-SYM

Symetrizační člen DCF-SYM je souprava dvou modulů, pro symetrizaci a zpětný převod na nesymetrický koaxiální kabel. Symetrizační člen umožňuje přenos zesíleného signálu z antény FA1 (FA2) po strukturovaném vedení (UTP kabel, konektor RJ45). Pro přenos se využívají v kabelu UTP čtyři rezervní vodiče, jeden pár pro signál a jeden pro napájení antény.