logo

Úvodní stránka Informace o firmě

DCF - úvod hodiny DCF-S hodiny DCF-S1 hodiny DCF-D hodiny DCF-MECH hodiny DCF-ST DCF-SL, SL2, SL3 DCF-L, LRX DCF-SP modul DCF-P přijímač DCF-E přijímač DCF-M

anténa FA2 anténa FA1

DCF-SYM budič smyčky DCF-BSF budič linky DCF-BL

ceník hodin DCF

mail:
info@vaelektronik.cz

pozadí

Symetrizační člen DCF-SYM

Symetrizační člen DCF-SYM je souprava dvou modulů a umožňuje přenos zesíleného signálu z antény FA1 (FA2) po strukturovaném vedení (UTP kabel). Přenos signálu po strukturovaném vedení je využitelný zejména v případě, že kabely jsou již v budově položeny a dodatečné položení stíněného kabelu pro anténu DCF by bylo obtížné.

Pro přenos se v kabelu používají dva rezervní páry, které jsou zapojeny shodně i u křížených šňůr. Proto je přenos možný po kříženém i nekříženém vedení. Přenos signálu je možný i zároveň s přenosem dat v síti 10 Mbit/s, což zajišťuje jednak symetrie obou signálů, ale i jejich odlišná frekvenční pásma. V síti 100 Mbit/s jsou v kabelu využity všechny vodiče.

Vstupní modul u antény vytváří potřebnou induktivní zátěž antény a transformuje signál na symetrické vedení. Zároveň slučuje signálovou cestu s napájením, přenášeným po dalším páru. Výstupní modul transformuje signál zpět na nesymetrický, vytváří potřebnou kapacitní složku impedance (přijímače používají jako vazební člen tlumivku 1 mH) a rozděluje signál od napájení. Zároveň napájecí cestu vysokofrekvenčně odděluje, aby se rušení indukované do dlouhého vedení nepřenášelo do přijímače, případně do připojeného počítače. Délka kabelu UTP může být i více než 100 m. Kabel nesmí být veden venkovním prostředím, kde by hrozilo nebezpečí přímého zásahu blesku, nebo indukovaného napětí od blesku.

Vstupní modul začíná zásuvkou JACK 2,5 a na výstupu má zásuvku RJ45. Výstupní modul začíná zásuvkou RJ45 a na výstupu je šňůra s konektorem JACK 2,5. Délka šňůry je 1,5 m, po dohodě i jiná. Útlum modulu DCF-SYM je 3 dB.

schema