logo

Úvodní stránka Informace o firmě

DCF - úvod hodiny DCF-S hodiny DCF-S1 hodiny DCF-D hodiny DCF-MECH hodiny DCF-ST DCF-SL, SL2, SL3 DCF-L, LRX DCF-SP modul DCF-P přijímač DCF-E přijímač DCF-M

anténa FA2 anténa FA1

DCF-SYM budič smyčky DCF-BSF budič linky DCF-BL

ceník hodin DCF

mail:
info@vaelektronik.cz

pozadí

Aktivní anténa FA2

Anténa FA2 je určena pro zlepšení příjmu signálu DCF77 v podmínkách, kde samotný přijímač svoji citlivostí nebo selektivitou nestačí. Síla signálu DCF je na našem území dostatečná a pokud někde signál DCF "není", zpravidla to znamená, že dochází k mimořádně silnému stínění v železobetonové budově, nebo častěji je užitečný signál překrytý rušením.

U přijímačů DCF je zvykem, že pokud obsahují dva krystaly, nejedná se o dvoukrystalový filtr s navzájem vázanými rezonátory a s rovnou částí přenosové charakteristiky v užitečném pásmu, ale jsou to dva samostatné rezonátory oddělené zesilovačem a naladěné na střed pásma. Výsledkem je mírné zkreslení tvaru značek a snížení rozdílu mezi dlouhou a krátkou značkou.

Pro zvýšení selektivity obsahuje anténa FA2 filtr se dvěma vzájemně vázanými krystaly. Filtr má šířku pásma 12 Hz pro pokles 3 dB a v užitečném pásmu 10 Hz jsou vlivem mírně nadkritické vazby o 1 až 2 dB zdvihnuta postranní pásma. Tím je částečně korigováno jejich utlumení ve filtru přijímače a anténa FA2 je vhodná jak pro jednokrystalové, tak i pro dvoukrystalové přijímače.

Technické parametry aktivní antény FA2

napájecí napětí/proud 3 až 12V, 1,5 mA při 5V
šířka pásma pro -3 dB 12 Hz
selektivita pro +/-25 Hz 20 dB
selektivita +/-1 KHz 50 dB
zesílení 25 dB *
přírůstek citlivosti 16 dB *
délka přívodu 6 m

* Zesílení je měřeno v doporučeném zapojení včetně útlumu vazby na feriku přijímače při vzdálenosti vazební cívky 10 mm, skutečné zesílení zesilovače FA2 je cca 50 dB. Výstup antény je řešen jako rezonanční. Zatěžovací tlumivka 1 mH společně s kapacitou 4n7 a tlumícím rezistorem 2K2 umístěným v anténě rezonuje na přijímaném kmitočtu s činitelem jakosti cca 4. Proto pokud vedení k anténě příliš prodloužíme, výstup se rozladí a klesne zesílení. Tento pokles lze dokorigovat snížením zatěžovací indukčnosti. Při objednání antény s delším přívodem je již o kapacitu přívodu snížena paralelní kapacita na výstupu antény a výstup je naladěn optimálně. Dodatečné prodloužení kabelu o 10m ještě na zesílení nemá vliv a anténa má takovou rezervu v zesílení, že i s kabelem dodatečně prodlouženým o 30m pracuje dobře.

Dlouhý přívod k anténě však přináší jiný problém. Při hledání optimálního místa pro anténu nevidíme na přijímač, který je umístěn v jiné části budovy. Pokud používáme přijímač DCF-S, lze jej pomocí propojky připojit na 9V baterii a sledovat signál i v místě, kde není k dispozici počítač. Při objednání antény s prodlouženým přívodem je tato propojka na požádání dodávána zdarma.

Přírůstek citlivosti je definován jako skutečné zlepšení poměru signál/šum a při dobrém šumovém čísle přijímače je převážně dán poměrem rozměrů feritových antén. Udávaná hodnota 16 dB je dosahována u přijímačů s délkou feritky 40 mm a s obvodem U4224B. Zpravidla je však při použití externí antény důležitější přírůstek selektivity, který zlepší odolnost přijímače proti rušení.

Výstupní napětí antény ve vzdálenosti 400 km od vysílače, ve volném terénu, při napájení 5V a při doporučené zátěži indukčností 1 mH +-10% je 5 až 10 mV. Zesílení je přibližně lineárně závislé na napájecím napětí a minimální šum je dosahován v rozmezí napájecího napětí 3 až 5V.

charakteristika FA2

typický průběh frekvenční charakteristiky v okolí rezonance

časový průběh

typický časový průběh za jednokrystalovým filtrem přijímače a na výstupu antény FA2