logo

Úvodní stránka Informace o firmě

DCF - úvod hodiny DCF-S hodiny DCF-S1 hodiny DCF-D hodiny DCF-MECH hodiny DCF-ST DCF-SL, SL2, SL3 DCF-L, LRX DCF-SP modul DCF-P přijímač DCF-E přijímač DCF-M

anténa FA2 anténa FA1

DCF-SYM budič smyčky DCF-BSF budič linky DCF-BL

ceník hodin DCF

mail:
info@vaelektronik.cz

pozadí

měřící přijímač DCF-M

Popis

přijímač DCF-M

Měřící přijímač DCF-M je určený k orientačnímu měření síly signálu DCF, k vyhledávání optimálního místa pro přijímače DCF a k vyhledávání zdrojů rušení. Přijímač může pracovat s vnitřní feritovou anténou umístěnou ve směru kratší strany krabičky, nebo k němu lze připojit vnější aktivní anténu FA1 nebo FA2. Připojením vnější antény se vnitřní anténa odpojí.

funkce přijímače

Synchronní detekce (režim SYNC) převádí nosný kmitočet DCF na stejnosměrnou složku a všechny rušivé signály se konvertují na rozdílové kmitočty proti nosnému kmitočtu DCF. V tomto režimu ukazuje měřidlo na přijímači při použití vnitřní antény sílu pole a při připojení vnější antény její výstupní napětí. Přesto že šířka pásma antény je pouze 12 Hz, propustí filtr antény i malou část signálu mimo propustné pásmo. Tyto rušivé signály je možné poslouchat v reproduktoru nebo v připojených sluchátkách. V režimu synchronní detekce je signál DCF prakticky neslyšitelný a to umožní lepší sledování rušivých signálů. LED dioda pod měřidlem též indikuje čitelnost signálu DCF.

V režimu BFO se signál DCF detekuje pomocí záznějového oscilátoru. Záznějový oscilátor převede přijímaný kmitočet na 800 Hz. Tento tón má být čistý a jeho hlasitost musí ve vteřinových intervalech klesat (časové značky jsou modulovány poklesem na 25%). Zarušený signál nemá poklesy úrovně tak výrazné, i když i při nečitelném signálu jsou časové značky zpravidla ještě sluchem rozlišitelné. Vzhledem k malé šířce pásma antény, která je 12 Hz, se sluchem dá těžko rozlišit užitečný signál od frekvenčně málo odlišného rušení a rušení kmitočtově vzdálenější je zpravidla natolik potlačeno, že není slyšet. V režimu BFO měřidlo na přijímači ani LED dioda neukazuje. Při použití vnější antény s šířkou pásma 1,5 KHz (není s přijímačem dodávána) je možné rušivé spektrum v šířce +- 0,7 KHz přehrát do počítače (lze i přes záznam na minidisk, MP3 recorder nebo magnetofon) a vykreslit. Podle rozložení spektrálních čar lze usuzovat na možný zdroj rušení. Při dostatečné šířce pásma antény je možné též detekovat hrany přijímaných časových značek s přesností až 1 ms.

hledání signálu DCF

Měřící přijímač přepneme do režimu SYNC a umístíme přibližně do místa, kam hodláme umístit DCF přijímač. Směrováním najdeme maximum signálu. Pokud se výchylka měřidla snižuje pouze v pravidelných vteřinových intervalech a ve zbytku vteřiny se nemění a LED dioda pod měřidlem pravidelné bliká, měl by být signál kvalitní. Minimim rušení najdeme ještě poslechem signálu, k přijímači je při tom výhodné připojit sluchátka.

Pokud hledáme vhodné místo pro přídavnou anténu FA1 nebo FA2, je výhodné ji připojit k měřícímu přijímači a výše popsaným způsobem najít její optimální umístění a směrování.

Pokud jsou někde problémy s kvalitou signálu, zpravidla se nejedná o jeho nedostatečnou úroveň, ale o velkou úroveň rušení vyzařovanou uvnitř objektu, kde chceme signál DCF přijímat. Čím je signál v budově více zeslaben, tím musí být pro zachování jeho čitelnosti nižší i úroveň rušení. Problém je, že normy pro elektromagnetickou kompatibilitu chrání přísněji až rozhlasové pásmo nad 150 KHz a proto i když zařízení splňují požadavky norem, můžeme na kmitočtu 77,5 KHz očekávat opravdu cokoliv.