logo

Úvodní stránka Informace o firmě

DCF - úvod hodiny DCF-S hodiny DCF-S1 hodiny DCF-D hodiny DCF-MECH hodiny DCF-ST DCF-SL, SL2, SL3 DCF-L, LRX DCF-SP modul DCF-P přijímač DCF-E přijímač DCF-M

anténa FA2 anténa FA1

DCF-SYM budič smyčky DCF-BSF budič linky DCF-BL

ceník hodin DCF

mail:
info@vaelektronik.cz

pozadí

Přijímače časového kódu DCF-L a DCF-LRX

Moduly DCF-L a DCF-LRX jsou určeny k obnovování časového kódu DCF77 tak, aby časový kód na výstupu modulu byl k dispozici i v době, kdy je signál DCF77 např. z důvodu rušení nedostupný. Modul DCF-LRX obsahuje přijímač časového kódu, DCF-L má vstup pro externí zdroj časového kódu. Oba moduly dále obsahují kodér s čtyřmi výstupy časového kódu DCF v úrovních TTL a relé pro signalizaci dlouhodobé ztráty vstupního signálu. Při výpadku signálu modul pracuje v autonomním chodu. Modul může být z výroby nakonfigurován pro výstup DCF s přesnou kopií přijímaného kódu, nebo lze ve výstupním časovém kódu ovládat bit původně informující o vysílání ze základního/záložního systému (jeho původní význam pro běžného uživatele není důležitý) podle toho, zda přijímač pracuje v řízeném nebo autonomním režimu.

Přijímač může v závislosti na kvalitě vstupního signálu pracovat ve třech režimech:

Podrobné informace o čtení časového kódu

Montáž modulu

Modul je určen pro montáž do rozvaděče na lištu DIN. Typ DCF-LRX s přijímačem nemá vestavěnou feritovou anténu. Modul je vybaven vstupem pro aktivní anténu FA2, která se umístí mimo rozvaděč. Anténa je napájena z modulu. Moduly DCF-L a DCF-LRX jsou vestavěny do skříňky Modulbox se svorkami po obou stranách. Význam některých svorek je u obou modulů odlišný.

svorkamodul DCF-Lmodul DCF-LRX
1. napájení +12V napájení +12V
2. napájecí zem napájecí zem
3, 4 kontakt relé indikace automomního chodu kontakt relé indikace automomního chodu
5. vstup časového kódu nezapojeno
6. GND GND
7. nezapojeno nezapojeno
8. nezapojeno anténa
9. GND GND
10. 1. výstup časového kódu 1. výstup časového kódu
11. GND GND
12. 2. výstup časového kódu 2. výstup časového kódu
13. GND GND
14. 3. výstup časového kódu3. výstup časového kódu
15. GND GND
16. 4. výstup časového kódu4. výstup časového kódu
17. GND GND
18. GND GND

Napájecí svorky 1 a 2 jsou od ostatních vysokofrekvenčně odděleny tlumivkou, proto svorka 2 nesmí být použita pro zemnění signálových vstupů / výstupů. V případě potřeby lze svorku 2 propojit s některou ze svorek GND.

Anténa musí být umístěna dostatečně daleko od elektroinstalace. Potřebná vzdálenost je závislá na úrovni rušení šířeného z elektroinstalace a je vždy lepší odzkoušet funkci přijímače před definitivním připevněním antény. Pokud má být anténa umístěna ve větší vzdálenosti, je možné její přívod libovolně prodloužit stíněným vodičem. Anténa musí být připevněna tak, aby se v držáku otáčela okolo svislé osy. Směrování se provádí dle kvality přijímaného signálu tak, aby signálka “přijímač” po zapnutí přijímače pravidelně po vteřině blikala.

Popis funkce

Při chodu přijímače lze zkontrolovat jeho provozní stav, který indikují tři signálky.

Signálka “přijímač”

Signálka “chod bez signálu”

Svítí v případě, že souvislý výpadek signálu je delší, než 4 hodiny, pokud není objednáno provedení s jiným časem. Kratší výpadek signálu nemá na přesnost chodu hodin vliv. Současně s touto signálkou je spínáno relé, které lze využít pro vzdálenou signalizací ztráty signálu.

Signálka “výstup”

Signálka zobrazuje časový kód vysílaný do linky. Časový kód je vysílán až od dokončení inicializace přijímače.

Technické údaje

napájecí napětí / proud 12V / 40 mA
počet výstupů DCF 4
přesnost chodu hodin při řízení DCF typ. +/- 5 ms, max +/- 15 ms
přesnost autonomního chodu *** +/- 100 ms / 24 hodin
logické úrovně výstupů 0,5 / 4,5 V při 10 mA
logické úrovně vstupu DCF* 0,8 / 2,4 V
sepnutí relé po 4 hod. autonomního chodu
selektivita přijímače s anténou FA2 ** 55 dB / 150 Hz
zatižitelnost kontaktu relé 125V AC, / 0,5 A


*    pouze modul DCF-L
**   pouze modul DCF-LRX
***  před přechodem do autonomního chodu musí přijímač pracovat alespoň 2 hodiny v řízeném režimu a teplota v místnosti se po dobu autonomního chodu nesmí měnit o více než 5 st. C.