logo

Úvodní stránka Informace o firmě

DCF - úvod hodiny DCF-S hodiny DCF-S1 hodiny DCF-D hodiny DCF-MECH hodiny DCF-ST DCF-SL, SL2, SL3 DCF-L, LRX DCF-SP modul DCF-P přijímač DCF-E přijímač DCF-M

anténa FA2 anténa FA1

budič smyčky DCF-BSF budič linky DCF-BL vazební modul DCF-V vazební modul DCF-VK modul DCF-PROP modul DCF-IND DCF-SYM

ceník hodin DCF

mail:
info@vaelektronik.cz

pozadí

Kam signál nemůže

V místech s nepoužitelným signálem ať už z důvodu zastínění, nebo vysoké úrovně rušení, můžeme zajistit provoz DCF přijímačů pomocí zesíleného signálu. Signál z antény umístěné mimo zastíněný prostor můžeme po zesílení přivést buď ke každému přijímači zvlášť, nebo pomocí indukční smyčky pokrýt celý zastíněný prostor.

Druhou možností je rozvod demodulovaného signálu v úrovních TTL. Některá zařízení mají vstup pro externí DCF přijímač a pro jejich provoz můžeme s výhodou použít modul DCF-LRX. Přijímač časovou informaci dekóduje, zkontroluje správnost a zasynchronizuje na ni své autonomní hodiny. Na výstup dává zpětně zakódovaný časový telegram i v případě, kdy dojde k výpadku signálu.

Rozvod a použití zesíleného signálu DCF

Někdy se vyskytne potřeba provozovat v objektu větší počet zařízení, jejichž součástí je přijímač DCF. Jsou to např. nástěnné hodiny DCF, různé vkladače časového údaje do videa, měřící ústředny atd. V důsledku rušení vznikajícího v objektu může být příjem signálu znemožněn. Součástí některých zařízení jsou přijímače s jednokrystalovým filtrem a malou feritkou bez možnosti směrování (typicky nástěnné hodiny), určené spíše pro provoz v Německu, kde je signál podstatně silnější. Problémy nastanou zejména u zařízení, která nejsou v provozu trvale. Po zapnutí zařízení očekáváme nastavení času do několika minut, ale vlivem rušení to může trvat i několik hodin.

Řešením této situace může být rozvod zesíleného signálu po objektu. Na vhodné místo s kvalitním signálem se umístí anténa FA2 a budič linky DCF-BL. Zesílený signál se po celém objektu rozvede a do přijímačů se dostane pomocí vazebních modulů DCF-V, které se na přijímače nalepí do blízkosti feritky. Do přijímačů se při tom konstrukčné nezasahuje a jsou od vedení galvanicky odděleny.

rozvodzes

Na rozvod zesíleného signálu DCF lze pomocí symetrizačního členu připojit i úsek stávajícího strukturovaného vedení a přes něj vzdálenější DCF přijímač. Symetrizační člen zajistí též galvanické oddělení signálu.

Pokud má být rozvod signálu DCF použit pro nástěnné hodiny s 1,5 V napájením, lze při použití budiče linky DCF-BL1 a vazebních modulů DCF-V1 k hodinám přivést i napájení.

Využití indukční smyčky

Místo rozvádění signálu ke všem přijímačům je někdy výhodné pokrýt signálem celý uzavřený prostor. Zesíleným signálem se vybudí smyčka okolo celé místnosti, nebo jen okolo místa s více DCF přijímači. V případě vyšší úrovně rušení je možné vytvořit takovou sílu pole, která by rušení spolehlivě překryla. Nevýhodou smyčky je nutnost umístit anténu do dostatečné vzdálenosti, aby nedocházelo k zpětné vazbě.

Jako příklad použití indukční smyčky je recepce hotelu Clarion v Praze. Budova má kovovou konstrukci a prostor recepce je dokonale stíněný. U řady hodin na stěně byly feritky přestaveny do svislého směru a na strop podhledu byla umístěna smyčka s modulem DCF-BSF. Anténa FA2 je v jedné z okrajových místností v podhledu u okna.

smyčka