logo

Úvodní stránka Informace o firmě

DCF - úvod hodiny DCF-S hodiny DCF-S1 hodiny DCF-D hodiny DCF-MECH hodiny DCF-ST DCF-SL, SL2, SL3 DCF-L, LRX DCF-SP modul DCF-P přijímač DCF-E přijímač DCF-M

anténa FA2 anténa FA1

budič smyčky DCF-BSF budič linky DCF-BL vazební modul DCF-V vazební modul DCF-VK modul DCF-PROP modul DCF-IND DCF-SYM

ceník hodin DCF

mail:
info@vaelektronik.cz

pozadí

Principy využité při dekódování DCF

Přijímač může v závislosti na kvalitě vstupního signálu pracovat ve třech režimech:

Kompletní čtení časového kódu umožňuje správně provádět přechody na letní/zimní čas a zařazovat do časové stupnice přestupné minuty. Přestupná minuta má 61 vteřin a do časové stupnice je vkládána přibližně 2x za 3 roky. Chybovost přijímaného signálu v tomto režimu musí být menší než 5%.

Při vyhodnocení náběžných hran bez čtení časového kódu se synchronizuje pouze rychlost a modul nedokáže sledovat skoky časové stupnice. V tomto režimu stačí, když je vyhodnoceno alespoň 67% náběžných hran vteřinových značek a nezáleží na vyhodnocení délky (logických úrovní) značek.

V autonomním chodu jde oscilátor hodin s rychlostí, na kterou byl doladěn smyčkou PLL při posledním řízeném chodu. Proto za předpokladu stálé teploty okolí dosahuje modul při autonomním chodu přesnost 0,1 sec/den.

Ve všech modulech DCF přijímačů jsou pro čtení časového kódu použity následující prvky: