logo

Úvodní stránka Informace o firmě

DCF - úvod hodiny DCF-S hodiny DCF-S1 hodiny DCF-D hodiny DCF-MECH hodiny DCF-ST DCF-SL, SL2, SL3 DCF-L, LRX modul DCF-P přijímač DCF-E přijímač DCF-M

anténa FA2 anténa FA1

budič smyčky DCF-BSF budič linky DCF-BL vazební modul DCF-V vazební modul DCF-VK modul DCF-PROP modul DCF-IND DCF-SYM

ceník hodin DCF

mail:
info@vaelektronik.cz

pozadí

Přehled přijímačů DCF

přijímače se sériovou linkou

přijímače pro řízení displejů a podružných hodin

přijímače s výstupem časového telegramu DCF

různé DCF přijímače

zobrazovače času
Přijímače se sériovou linkou

Přijímač DCF-S

DCF-S

Modul DCF-S je určen pro synchronizaci času v počítačích a v nejrůznějších procesorových systémech se sériovou linkou RS232. Modul může komunikovat ve dvou protokolech. Pro protokol Vaelektronik, původně určený pro komunikaci s jednoduššími mikroprocesorovými systémy, jsou k dispozici ovladače pro win 3.x, 9.x, NT, 2000 a XP. Modul též komunikuje v protokolu Meinberg, pro který jsou ovladače např. pro Linux, Novel netware a pro další systémy. V objednávce je nutno specifikovat, zda má být přijímač z výroby nastavený na protokol Vaelektronik nebo Meinberg.

Moduly DCF-S mohou být dodávány v základním provedení pro montáž na stěnu, nebo v dalších modifikacích, které se od základní verze liší programem i mechanickým provedením.

Přijímač DCF-S1

Modul DCF-S1 je určen pro synchronizaci času v procesorových systémech se sériovou linkou v úrovních TTL. Modul obsahuje sériovou linku 9600 Bd na úrovni TTL a dále jednodrátovou sériovou komunikační linku pro spojení s procesory řady 51 bez využití jejich sériové linky. Při přenosové rychlosti 9600 Bd je každá relace dlouhá max 15 ms a při využití jednodrátové komunikace pouze 4 ms. Mechanické provedení modulu DCF-S1 je stejné jako u modulu DCF-S.

Přijímače pro řízení displejů a podružných hodin

Přijímač DCF-D

Modul DCF-D je určený pro řízení sériových displejů a má též výstup vteřinových impulzů. Modul může řídit displeje DCD-1 až DCD-4 firmy PIK, s.r.o. Na další sériové lince je k dispozici čas ve formátu BCD např. pro řízení displejů s digitrony a s itrony. Modul je mechanicky provedený stejně jako DCF-S.

Přijímač DCF-E

Přijímač DCF-E je určen pro individuální řízení elektronických podružných hodin PD4 firmy PIK, nebo hodin se stejným způsobem řízení. Modul vytváří minutové impulzy pro řízení podružných hodin a při inicializaci též prodloužený nulovací impulz pro uvedení podružných hodin do základního stavu 00:00. Mechanické provedení modulu DCF-E je stejné, jako u modulu DCF-S.

Přijímač DCF-MECH

Modul DCF-MECH je určený pro řízení mechanických hodin s odbíjením. Modul je mechanicky provedený stejně jako DCF-S, na konci šňůry je napevno připojený výkonový spínací modul.

Přijímače s výstupem časového telegramu DCF

Mnoho zařízení vybavených reálným časem má vstup pro přijímač DCF. V řídícím programu je pak čtení DCF často řešeno jen okrajově, případně v řídícím systému není dostatek volné výpočetní kapacity pro provádění důkladných kontrol chyb v přijímaném signálu. Takové zařízení pak funguje spolehlivě pouze při příjmu kvalitního signálu, chyby v signálu mohou mít za následek nežádoucí přepsání času. Přijímače DCF-SL, DCF-SL2, DCF-SL3, DCF-LRX a DCF-LXV tento problém řeší tak, že na výstup dávají už zkontrolovanou a zpětně zakódovanou časovou informaci. Časový telegram na výstupu po počátečním zasynchronizování může být k dispozici i v době výpadku signálu.

Přijímač DCF-SL s výstupem TTL

Modul obsahuje přijímač, dekodér a kodér s výstupem časového telegramu DCF v TTL úrovních. Přijímač DCF-SL má přímý a negovaný výstup se zatižitelností 10 mA a má vestavěnou anténu. Modul je mechanicky provedený stejně jako DCF-S

Přijímač DCF-SL2 s proudovou smyčkou

Modul obsahuje přijímač, dekodér a kodér s výstupem časového telegramu DCF. Na rozdíl od modulu DCF-SL je modul DCF-SL2 připojen dvoudrátově přes proudovou smyčku. Modul je mechanicky provedený stejně jako DCF-S

Přijímač DCF-SL3 s výstupem RS232

Modul pracuje stejně jako DCF-SL, na rozdíl od DCF-SL má rozhraní RS232. Přijímač je vhodný jako náhrada již nevyráběných německých přijímačů SURE RPC DCF77. Vzhledem k tomu, že časový telegram je nejprve zpracovaný v procesoru přijímače a na výstup jde až zpětně vytvořený a ověřený telegram, není do výstupu přenášena meteorologická informace. To může být výhoda u některých starších programů.

Opakovač DCF-L, přijímač DCF-LRX

DCF-LRX

Oba moduly jsou v provedení na DIN lištu. Opakovač DCF-L zpracovává časový telegram dodávaný po lince v úrovních TTL, modul DCF-LRX obsahuje přijímač s externí anténou FA1 (FA2). Oba moduly dále obsahují kodér se čtyřmi výstupy časového telegramu DCF v úrovních TTL.

Přijímač DCF-LXV

Modul DCF-LXV je v provedení na DIN lištu. Modul obsahuje přijímač s externí anténou FA1, která se umístí mimo rozvaděč. Napájení modulu je 12 až 24V, při napájení 24V jsou na výstupech úrovně průmyslové 24V logiky. Modul též obsahuje výstupy v úrovních TTL. Na výstupech modulu je časový telegram DCF a synchronizační vteřinové impulzy, které umožní snadné čtení časového telegramu v systémech s pomalou odezvou bez možnosti přesného časování (typicky PLC).

různé DCF přijímače

Modul DCF-P

Modul slouží jako přímá náhrada mikroprocesoru 8039 v hodinách DCF-1R firmy PIK, s.r.o. . Modul je určen k zasunutí do objímky původního mikroprocesoru a zajišťuje všechny původní funkce hodin. Proti původnímu procesoru má řadu programových vylepšení. Lze dodat i verze s pevným předstihem časového znamení a zobrazovaného času hodin pro satelitní přenos signálu a s nastavitelným předstihem pro korekci zpoždění signálu při zřetězení více digitálních přenosových tras v distribuci signálu k vysílačům.

Hodiny DCF-ST

Modul DCF-ST je určen především pro sportovní akce, kde je potřeba, aby jednotliví závodníci startovali v pravidelných intervalech 30 nebo 60 vteřin. Modul akusticky signalizuje každou celou minutu, případně půlminutu. Je signalizována vteřina 55, 56, 67, 58, 59 a 0, případně 25, 26, 27, 28, 29 a 30. Hodiny jsou napájeny baterií, hlasitost signalizace je nastavitelná až do 85 dB. Tón posledního pípnutí je vyšší a lze nastavit jeho délku. Zařízení vzniklo ve spolupráci s KPO-cyklistický klub

Měřící přijímač DCF-M

Přijímač DCF-M je určen pro orientační měření síly a posouzení čitelnosti signálu DCF. Přijímačem lze vyhledávat zdroje rušení i místa s nejkvalitnějším signálem.