logo

Úvodní stránka Informace o firmě

mail:
info@vaelektronik.cz


pozadí

Zakázková výroba elektroniky

Zabývám se vývojem a zakázkovou výrobu elektroniky včetně programování procesorů řady 51. Občas se podaří vycházet z toho, co už vyrábím. Vývoj se omezí na přizpůsobení již vyvinutého výrobku, někdy jsou změny jen v programu řídícího MCU. Vývoj se tím zlevní a urychlí. Významnou položku často tvoří i měření EMC, v případě že je pro danou aplikaci nutné. Při úpravě již vyráběného zařízení lze často vycházet z měření EMC původního výrobku.

Příklady již realizovaných zařízení

Spínač velkých proudů

Spínač 200A/50V s impulzní zatižitelností až 5000A byl zrealizován částečným osazením desky polarizované drenáže. Deska se 70um mědí a s přívodní měděnou pásovinou má dostatečnou proudovou zatižitelnost lze na ní osadit 10 tranzistorů v pouzdru TO220, k dispozici je i deska pro 20 x TO220. Při impulzním provozu není potřeba používat chladič. Na desku lze osadit i spínač pro vyšší napětí, např. 400V s impulzním proudem 200A. Stejný modul napájený z baterie elektrolytických kondenzátorů používám pro zmagnetování oceli a pro měření indukčnosti a proudu nasycení tlumivek pro velké proudy.

Problém krátkých impulzů je v dostatečně rychlé odezvě obvodu vzhledem k jeho indukčnosti. Spínač byl umístěn v "korýtku" z Cu plechu, což podstatně snížilo indukčnost obvodu. S dostatečně výkonným budičem je rychlost sepnutí ve stovkách ns.

spínač 750A 10ms

Na desku lze osadit též zapojení "FET diody" pro usměrňování malého napětí při kmitočtu 50 Hz. Úbytek v propustném směru je 20 mV, odpor při vyšších proudech dle použitých tranzistorů již od 0,2 mOhmu.