logo

Úvodní stránka Informace o firmě

mail:
info@vaelektronik.cz


pozadí

Zakázková výroba elektroniky

Zabývám se vývojem a zakázkovou výrobu elektroniky včetně programování procesorů řady 51. Občas se podaří vycházet z toho, co už vyrábím. Vývoj se omezí na přizpůsobení již vyvinutého výrobku, někdy jsou změny jen v programu řídícího jednočipu. Vývoj se tím zlevní a urychlí. Významnou položku často tvoří i měření EMC, v případě že je pro danou aplikaci nutné. Při úpravě již vyráběného zařízení lze často vycházet z měření EMC původního výrobku.

Příklady již realizovaných zařízení

Spínač velkých proudů

Spínač 200A/50V s impulzní zatižitelností až 5000A byl zrealizován částečným osazením desky polarizované drenáže. Deska se 70um mědí a s přívodní měděnou pásovinou má dostatečnou proudovou zatižitelnost lze na ní osadit 10 tranzistorů v pouzdru TO220. Při impulzním provozu často není potřeba používat chladič. Na desku lze osadit i spínač pro vyšší napětí, např. 400V s impulzním proudem 200A. Stejný modul napájený z baterie elektrolytických kondenzátorů používám pro zmagnetování oceli a pro měření indukčnosti a proudu nasycení tlumivek pro velké proudy.

Problém krátkých impulzů je dostatečně rychlá odezva obvodu vzhledem k jeho indukčnosti. Spínač byl v "korýtku" z Cu plechu, což podstatně snížilo indukčnost obvodu. S příslušným budičem je rychlost sepnutí ve stovkách ns.

spínač 750A 10ms

Na desku lze osadit též zapojení " FET diody " pro usměrňování malého napětí při kmitočtu 50 Hz. Úbytek v propustném směru může být 20 až 50mV, odpor při vyšších proudech dle použitých tranzistorů již od 0,5 mOhmu.

Časovač pro spínání blikajících reklam

Tento časovač s 8 jednoduše programovatelnými výstupy pro spínání LED pásků vzniknul spojením hned několika věcí. Pro řídící procesor byl použit modul DCF přijímače, který má změřené EMC. Pro programování spínacích sekvencí posloužila odpojitelná klávesnice s dvouřádkovým displejem, vyvinutá a též na EMC změřená v rámci dříve vyráběného jackpotu pro herny. Časovač je malá krabička s externím napájením a s výstupy na bezšroubových svorkách. V případě potřeby je možné těchto časovačů propojit více tak, aby se jejich cykly navzájem synchronizovaly.