Zapojení konektoru modulu DCF-S

Modul DCF-S potřebuje pro svoji funkci kladné a záporné napájecí napětí a vodiče TXD, RXD pro komunikaci. U přijímačů vyrobených do r. 2002 se + napájení bere z RTS a - z DTR. Po doplnění modulu o protokol Meinberg, který je zde implementován jako jednosměrný, bylo nutné zapojení změnit. Pro záporné napájení je nyní použit vodič TXD od počítače. Pro rozlišení typu protokolu byl využit vodič TXD na straně modulu (vysílaná data ze strany počítače, tedy vstup RXD ze strany modulu). Vstup modulu je při protokolu Vaelektronik spojen s TXD počítače, při protokolu Meinberg je připojen na + napájení.

konektor

Používané typy kabelů a tím i barvy vodičů se časem měnily, proto je u starého zapojení již několik variant. Konkrétní barvy vodičů jsou uvedeny v návodu přijímače.

konektor